Детская литература Испании в зеркале отечественных литературных традиций

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье рассматриваются произведения испанской литературы для детей, которые по ряду причин не знакомы современному читателю. У cтaттi розглядаються твори іспанської літератури для дітей, які з певних причин не знайомі сучасному читачеві. In the article the works of Spanish literature for children which for various reasons are not familiar to the modern reader are examined.
Опис
Ключові слова
романская филология, испанская детская литература, Хуан Рамон Хименес, Хосе Мария Санчес-Сильва, Эльвира Линдо, сюжеты, национальный колорит, романська філологія, іспанська дитяча література, Хуан Рамон Хіменес, Хосе Марія Санчес-Сільва, Ельвіра Ліндо, сюжети, національний колорит, romance philology, Spanish children's literature, Juan Ramon Jimenez, Jose Maria Sanchez-Silva, Elvira Undo, plots, national colour
Цитування
Константинова Л. В. Детская литература Испании в зеркале отечественных литературных традиций / Л. В. Константинова, О. В. Козорог // Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед.ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 12. – С. 14–19.