ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕНЬ

dc.contributor.authorСинящок, В. С.
dc.contributor.authorДавидова, М. О.
dc.date.accessioned2023-10-03T12:57:53Z
dc.date.available2023-10-03T12:57:53Z
dc.date.issued2020-05-14
dc.description.abstractУ публікації розглянуто формування в дітей молодшого дошкільного віку відповідальності в процесі виконання доручень. Зазначено, що цей процес ефективно здійснюється при дотриманні таких педагогічних умов: усвідомлення молодшими дошкільниками сутності понять «відповідальність» та «відповідальна поведінка»; забезпечення поетапності процесу формування в них відповідального ставлення до доручень; забезпечення спрямованості молодших дошкільників на співпрацю у процесі групової діяльності. Успіх доручення залежить від уміння вихователя комплектувати групи, організовувати роботу в них, розподіляти свою увагу так, щоб кожна група і кожен її учасник відчували зацікавленість педагога у їх ефективному результаті. The publication examines the formation of responsibility in the process of completing assignments in children of younger preschool age. It is noted that this process is effectively carried out in compliance with the following pedagogical conditions: awareness by younger preschoolers of the essence of the concepts of "responsibility" and "responsible behavior"; provision of phasing the process of forming in them a responsible attitude to assignments; ensuring the orientation of younger preschoolers to cooperation in the process of group activities. The success of the assignment depends on the teacher’s ability to assemble groups, organize work in them, distribute his attention so that so that each group and each of its participants feels the teacher's interest in their effective result.
dc.identifier.citationСинящок В. С. Формування в дітей молодшого дошкільного віку відповідальності в процесі виконання доручень / В. С. Синящок, М. О. Давидова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 318–319.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12633
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectвиховний процес
dc.subjectвідповідальна поведінка
dc.subjectвідповідальність
dc.subjectдіти молодшого дошкільного віку
dc.subjectстудентські роботи
dc.subjecteducational process
dc.subjectresponsible behavior
dc.subjectresponsibility
dc.subjectchildren of younger preschool age
dc.subjectstudent works
dc.titleФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕНЬ
dc.title.alternativeFORMATION IN CHILDREN OF YOUNGER PRE-SCHOOL AGE RESPONSIBILITIES IN THE PROCESS OF PERFORMING ASSIGNMENTS
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Синящок В. С. Формування в дітей молодшого дошкільного віку відповідальності.pdf
Розмір:
11.61 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: