English drama discourse of the late seventeenth century: a philosophical perspective

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article deals with the philosophical paradigm which underlay the English drama discourse of the late seventeenth century. Social and cultural conditions that predetermined the origin and functioning of the English drama discourse of the late seventeenth century are described; two strategies of the English drama discourse of the period have been analyzed (the strategy of naming and the strategy of identification) and illustrated with the exam les elicited from the plays by W. Wycherley, G. Etherege, and J. Dryden; verbal means of their realization have been singled out. У статті розглянуто філософську парадигму, що слугувала підґрунтям англійського драматичного дискурсу кінця сімнадцятого століття. Метою статті є простежити особливості мовної реалізації філософії лібертинізму в англійському драматичному дискурсі кінця сімнадцятого століття. Оскільки філософія лібертинізму пропагує релігійну, моральну і сексуальну свободу, звернення до проблеми мовної реалізації філософії лібертинізму в епоху демократизації суспільства і переоцінки цінностей вважаємо актуальним. Завдання статті: схарактеризувати соціально-культурні умови виникнення і функціювання англійського драматичного дискурсу кінця сімнадцятого століття; надати визначення філософії лібертинізму, що лежить в основі цього дискурсу; надати визначення поняттям «дискурс» і «дискурсивна стратегія»; виокремити і схарактеризувати дискурсивні стратегії, що домінували в англійському драматичному дискурсі кінця сімнадцятого століття, а саме – стратегія ідентифікації та стратегія присвоювання імен; виділити та проаналізувати мовні засоби їх реалізації в драматичних творах означеного періоду. Приклади дискурсивних стратегій вилучено із п’єс Вільяма Вичерлі («Дружина з передмістя»), Джона Драйдена («Усе заради любові; або втрачений світ») і Джорджа Етериджа («Модний чоловік; або сер Фоплінг Флаттер»). Результати наукової розвідки свідчать про численні випадки прояву філософії лібертинізму в мові персонажів драматичних творів означеного періоду, які реалізуються через означені дискурсивні стратегії, що вербалізуються, у свою чергу, за допомогою таких мовних засобів, як метафора, уособлення і гіпербола та, відповідно, антономазії. Перспективи дослідження вбачаємо у виокремленні та аналізі інших стратегій англійського драматичного дискурсу кінця сімнадцятого століття.
Опис
Ключові слова
drama, play, philosophy, libertinism, discourse, discourse strategy, драма, п’єса, філософія, лібертинізм, дискурс, дискурсивна стратегія
Цитування
Marina O. V. English drama discourse of the late seventeenth century: a philosophical perspective / O. V. Marina // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – Вип. 50. – С. 188–195.