ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ МОДУЛЯ «ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ» ЩОДО РОЗВИТКУ У СТУДЕНТІВ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ

dc.contributor.authorБілик, В. М.
dc.contributor.authorЯлліна, В. Л.
dc.date.accessioned2023-06-27T13:54:11Z
dc.date.available2023-06-27T13:54:11Z
dc.date.issued2023-03-16
dc.description.abstractУ публікації досліджено викладання модуля «Формування особистості в мультикультурному середовищі». Зазначено, що насичення вивчення цього модуля інтерактивними, ігровими, рефлексивними технологіями, створення умов для творчого пошуку під час роботи з історико-педагогічними джерелами, спонукання здобувачів до евристичної, дослідницької, групової та самостійної роботи, дають можливість не лише більш ефективно застосовувати освітній та виховний потенціал модуля, а й вирішувати завдання підвищення рівня професійної компетентності майбутніх учителів, розвитку в них лідерських якостей під час проходження педагогічної практики у процесі здобуття ними вищої освіти. The publication examines the teaching of the module "Personality Formation in a Multicultural Environment". It is noted that saturation of the module with interactive, game, reflective technologies, creation of conditions for creative search when working with historical and pedagogical sources, encouragement of applicants to heuristic, research, group and independent work, make it possible not only to more effectively use the educational and educational potential of the module, but also to solve the problem of improving the level of professional competence of future teachers, developing their leadership skills during the pedagogical practice in the process of obtaining a degree.
dc.identifier.citationБілик В. М. Технологічні аспекти викладання модуля «Формування особистості в мультикультурному середовищі» щодо розвитку у студентів лідерських якостей / В. М. Білик, В. Л. Ялліна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 644–647.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11706
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectформування особистості
dc.subjectмультикультурне середовище
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectпрофесійна компетентність
dc.subjectмайбутні учителі
dc.subjectpersonality formation
dc.subjectmulticultural environment
dc.subjecteducational process
dc.subjectprofessional competence
dc.subjectfuture teachers
dc.titleТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ МОДУЛЯ «ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ» ЩОДО РОЗВИТКУ У СТУДЕНТІВ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ
dc.title.alternativeTECHNOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING THE MODULE "FORMATION OF OF PERSONALITY IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT" ON DEVELOPMENT OF STUDENTS' LEADERSHIP SKILLS
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Білик В. М., Ялліна В. Л. Технологічні аспекти викладання.pdf
Розмір:
15.72 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: