НАПРЯМИ ТА ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРИ КОРЕКЦІЇ В НИХ ПОРУШЕНЬ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

dc.contributor.authorГолуб, Н.
dc.date.accessioned2023-11-13T11:21:26Z
dc.date.available2023-11-13T11:21:26Z
dc.date.issued2022-11-17
dc.description.abstractУ публікації розглянуто формування лінгвістичних знань та уявлень молодших школярів при корекції в них порушень писемного мовлення, яке має забезпечити створення функціональної та операціональної бази (способів дій), які виступатимуть підґрунтям для набуття нових знань, умінь, навичок у процесі опанування українською мовою відповідно освітньої програми, базою для успішного формування й удосконалення навичок читання та письма. Зазначено, що формування лінгвістичних знань та уявлень у дітей із ФФН, ЗНМ, СНМ при ЗПР є необхідною умовою більш успішного засвоєння учнями знань та уявлень про звукову, лексичну, граматичну сторони мовленнєвої системи, більш усвідомленого використання ними мовних засобів, відповідно, більш ефективного розв’язання завдань корекції в них порушень читання та письма. Зазначений напрям у системі корекційно-розвиткової роботи має здійснюватися з урахуванням особливостей мовленнєвого та психічного розвитку дітей, потребує більшої уваги та заходів контролю з боку логопеда. The publication examines the formation of linguistic knowledge and ideas of younger schoolchildren during the correction of their written speech violations, which should ensure the creation of a functional and operational base (methods of action) that will serve as a basis for acquiring new knowledge, skills, and abilities in the process of mastering the Ukrainian language in accordance with the educational program , a basis for the successful formation and improvement of reading and writing skills. It is noted that the formation of linguistic knowledge and ideas in children with FFN, ZNM, SNM with ZPR is a necessary condition for students' more successful assimilation of knowledge and ideas about the sound, lexical, grammatical aspects of the speech system, their more conscious use of language means, respectively, more effective development solving tasks of correcting reading and writing disorders in them. The specified direction in the system of corrective and developmental work should be carried out taking into account the peculiarities of children's speech and mental development, and requires more attention and control measures from the speech therapist.
dc.identifier.citationГолуб Н. Напрями та засади формування лінгвістичних знань та уявлень молодших школярів при корекції в них порушень писемного мовлення / Н. Голуб // Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи : тези за матеріалами 15 конф., Кам’янець-Подільський, 17–18 листоп. 2022 р. – Кам’янець-Подільський, 2022. – С. 71–74.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13008
dc.language.isouk
dc.publisherКам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
dc.subjectпорушення мовлення
dc.subjectрозвиток писемного мовлення
dc.subjectкорекційна робота
dc.subjectлогопедія
dc.subjectдіти молодшого шкільного віку
dc.subjectspeech impairment
dc.subjectdevelopment of written speech
dc.subjectcorrective work
dc.subjectspeech therapy
dc.subjectchildren of primary school age
dc.titleНАПРЯМИ ТА ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРИ КОРЕКЦІЇ В НИХ ПОРУШЕНЬ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ
dc.title.alternativeDIRECTIONS AND PRINCIPLES OF FORMATION OF LINGUISTIC KNOWLEDGE AND THE IMAGINATION OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS DURING THEIR CORRECTION DISORDER OF WRITTEN SPEECH
dc.typeThesis
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Голуб Н. Напрями та засади формування лінгвістичних знань та уявлень.pdf
Розмір:
3.39 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: