ЗАСТОСУВАННЯ AGILE-МЕТОДОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТНІМИ ПРОЄКТАМИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено застосування agile-методології в управлінні освітніми проєктами. Під поняттям «agile» розуміють не єдиний, а ціле сімейство підходів до організації проєктної роботи суб’єктів навчання. Застосування agile-методології в управлінні освітніми проєктами майбутніх учителів дає змогу підвищити ефективність їхньої освітньої діяльності. The publication explores the application of agile methodology in the management of educational projects. The concept of "agile" is understood not as a single, but as a whole family of approaches to the organisation of project work of students. The application of agile methodology in the management of future teachers' educational projects allows to increase the effectiveness of their educational activities.
Опис
Ключові слова
agile-методологія, аgile-навчання, освітні проєкти, agile methodology, agile learning, educational projects
Цитування
Ткачов С. І. Застосування agile-методології в управлінні освітніми проєктами майбутніх учителів / С. І. Ткачов, Н. О. Ткачова, А. С. Ткачов // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 115–118.