Філософське поняття диспозиційності в лінгвістичному вимірі

dc.contributor.authorКовалевська, Д.
dc.date.accessioned2021-05-25T11:55:05Z
dc.date.available2021-05-25T11:55:05Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractВ статті розглянуто філософське поняття диспозиційності в лінгвістичному вимірі, лінгвістичну референцію як відношення імені до об’єкта, який називають, як процедуру співвідношення знака з цим об’єктом і як інструмент актуалізації світу, у процесі якого досягається мета референції – відбиття об’єкта в мові, тобто номінація. В обраному визначенні окремої уваги заслуговує розуміння референції як інструмента актуалізації світу, тобто як засобу створення його онтології, для дослідження чого в сучасній філософії, а потім і мовознавстві, активно розробляється теорія вигаданих світів. В статье рассмотрено философское понятие диспозицийности в лингвистическом измерении, лингвистическую референцию как отношение имени к объекту, который называют, как процедуру соотношение знака с этим объектом и как инструмент актуализации мира, в процессе которого достигается цель референции – отражение объекта в языке, то есть номинация. В выбранном определении отдельного внимания заслуживает понимания референции как инструмента актуализации мира, то есть как средства создания его онтологии, для исследования чего в современной философии, а затем и языкознании, активно разрабатывается теория вымышленных миров. The article considers the philosophical notion of disposition in the linguistic dimension, linguistic reference as the relation of a name to the object that is named, as a procedure of relation of a sign with this object and as a tool of actualization of the world, in the process of which the purpose of reference - reflection of object in language, that is nomination - is achieved. In the chosen definition, the understanding of reference as an instrument of actualization of the world, i.e. as a means of creating its ontology, deserves separate attention, for the study of which the theory of fictional worlds is actively developed in modern philosophy, and then in linguistics as well.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКовалевська Д. Філософське поняття диспозиційності в лінгвістичному вимірі / Д. Ковалевська // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 38.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5100
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдиспозиційністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectемпірична моваuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдиспозиционностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectэмпирическая речьuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectdispositionuk_UA.UTF-8
dc.subjectempirical languageuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's workuk_UA.UTF-8
dc.titleФілософське поняття диспозиційності в лінгвістичному виміріuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeФилософское понятие диспозиционности в лингвистическом измеренииuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePhilosophical concept of disposition in the linguistic dimensionuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Ковалевська Д. Філософське поняття диспозиційності.pdf
Розмір:
429.13 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: