Програмно-цільовий метод та його застосування в багаторівневій системі вищої педагогічної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2004-10-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (СумДПУ)
Анотація
Сьогодні суспільство вимагає від вищого закладу освіти підготовки молодих фахівців, здатних до успішної творчої діяльності у різних сферах. У роботі наведено результати застосування програмно-цільового методу в управлінні вищою педагогічною освітою. Сегодня общество требует от высшего учебного заведения подготовки молодых специалистов, готовых к успешной творческой деятельности в различных сферах. В работе приведены результаты использования программно-целевого метода в управлении высшим педагогическим образованием. Nowadays the society demands the training o f the new specialists from the higher education еestablishment who are able to the successful creative self-realization in the different spheres of activity. The results o f applying the method o f management by objectives is presented in the work.
Опис
Ключові слова
педагогіка, вища освіта, програмно-цільовий метод, молоді фахівці, творча діяльність, педагогика, высшее образование, программно-целевой метод, молодые специалисты, творческая деятельность, pedagogy, higher education, program and target method, young professionals, creative activity
Цитування
Дмитренко Т. О. Програмно-цільовий метод та його застосування в багаторівневій системі вищої педагогічної освіти / Т. О. Дмитренко, А. І. Прокопенко, К. В. Яресько // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2004. – Ч. 1. – С. 10–15.