ПОЗИТИВІЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ : СУЧАСНІ ОБРАЗИ КЛАСИЧНОЇ МОДЕЛІ ІСТОРІОПИСАННЯ

dc.contributor.authorБогдашина, О. М.
dc.date.accessioned2017-07-14T11:38:30Z
dc.date.available2017-07-14T11:38:30Z
dc.date.issued2016-11-29
dc.description.abstractУ доповіді викладені основні результати напрацювань автора. Позитивізм трактується не лише як парадигма, а більш широко – як модель історіописання. У доповіді показано елементи та сутність позитивістської моделі історіописання, її значення для остаточного дисциплінарного оформлення історичної науки. Обґрунтовано періодизацію розвитку позитивістської історіографії. Запропоновано 5 тез для обговорення на круглому столі. В докладе изложены основные результаты наработок автора. Позитивизм трактуется не только как парадигма, а более широко - как модель историописания. В докладе показаны элементы и сущность позитивистской модели историописания, её значение для окончательного дисциплинарного оформления исторической науки. Обоснованно периодизацию развития позитивистской историографии. Предложено 5 тезисов для обсуждения на круглом столе. The report outlines the main results of the author’s developments. Positivism is treated not only as a paradigm but more broadly – as a model of writing history. The report shows the elements and nature of positivist historiography model, its importance for the final disciplinary design historical science. Grounded periods of positivist historiography. It is proposed five theses for the roundtable discussion.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБогдашина О. М. Позитивізм в історичній науці : сучасні образи класичної моделі історіописання / О. М. Богдашина // Позитивізм : рефлексії щодо класичної моделі історіописання : матеріали круглого столу, м. Харків, 29 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол. : Богдашина О. М. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Апостроф, 2016. – С. 5–13.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/691
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во Віровець А. П. «Апостроф»uk_UA.UTF-8
dc.subjectпозитивістська модель історіописанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectперіодизація позитивістської історіографіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеорія суспільного прогресуuk_UA.UTF-8
dc.subjectзакономірності історичного процесуuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеорія факторівuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеорія суспільної еволюціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectпозитивистская модель историописанияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпериодизация позитивистской историографииuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеория общественного прогрессаuk_UA.UTF-8
dc.subjectзакономерности исторического процессаuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеория факторовuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеория общественной эволюцииuk_UA.UTF-8
dc.subjectpositivist model of writing historyuk_UA.UTF-8
dc.subjectperiodization of positivist historiographyuk_UA.UTF-8
dc.subjecttheory of social progressuk_UA.UTF-8
dc.subjectlaws of the historical processuk_UA.UTF-8
dc.subjectfactors theoryuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe theory of social evolutionuk_UA.UTF-8
dc.titleПОЗИТИВІЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ : СУЧАСНІ ОБРАЗИ КЛАСИЧНОЇ МОДЕЛІ ІСТОРІОПИСАННЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПОЗИТИВИЗМ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ : СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗЫ КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИСТОРИОПИСАНИЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePOSITIVISM IN THE HISTORICAL SCIENCE : MODERN IMAGES OF THE CLASSIC MODEL OF WRITING HISTORYuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Богдашина О. М. .pdf
Розмір:
129.73 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: