ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕРЕЖНОЇ ПЛАТФОРМИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ CANVA

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено дослідженню проблеми використання дидактичного потенціалу мережної платформи графічного дизайну Сanva. Висвітлено функціональні можливості платформи: потужна добірка якісних шаблонів, вбудований професійний дизайн освітнього контенту, додатки Сanva на основі штучного інтелекту. Показано переваги використання платформи Сanva щодо створення дидактичних матеріалів із відеосупроводом. Уточнено можливості Сanva щодо організації спільної роботи школярів в межах віртуальних класів. Наведено приклади використання мережної платформи графічного дизайну Сanva в навчальному процесі. The article is devoted to the study of the problem of using the didactic potential of the Canva graphic design network platform. Functional capabilities of the platform are highlighted: a powerful selection of quality templates, built-in professional design of educational content, Sanva applications based on artificial intelligence. The advantages of using the Canva platform for creating didactic materials with video support are shown. Canva's possibilities for organizing the joint work of schoolchildren within virtual classes have been specified. Examples of the use of the Canva graphic design network platform in the educational process are given.
Опис
Ключові слова
дидактичний потенціал, мережна платформа, Сanva, Didactic Potential, Network Platform
Цитування
Андрієвська В. Дидактичний потенціал мережної платформи графічного дизайну Canva / В. Андрієвська, Т. Єрьоменко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська та ін.]. – Харків, 2024. – Вип. 23. – С. 3–7.