РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито роль задач прикладного характеру в розширенні математичного кругозору учнів, підвищенні рівнів сформованості навчальних можливостей школярів; висвітлено питання розробки навчального веб-сайту «Прикладні задачі» та його застосування у навчанні математики в профільній школі. The theses revealed the role of applied problems in expanding students' mathematical horizons, increasing the levels of formation of schoolchildren's educational opportunities; the issue of developing the educational website «Applied problems» and its application in teaching mathematics in a specialized school is covered.
Опис
Ключові слова
прикладна спрямованість, прикладна задача, навчальний веб-сайт, applied orientation, applied task, conceptual model of an educational website
Цитування
Дейніченко Т. І. Розв’язування прикладних задач в курсі математики профільної школи / Т. І. Дейніченко, Л. В. Ричкова, А. О. Кондратенко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 97–99.