Особливості виховання єдиної дитини у сім’ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто особливості виховання єдиної дитини у сім’ї. Зазначено, що сім’я має виняткове значення для формування особистості дитини. Надмірна увага батьків, «тепличні умови» виховання, наявність у дитини власної свободи та можливість її діалогу з оточуючим є одними з ключових аспектів нормального розвитку єдиної дитини у сім’ї. Законом для кожної сім’ї, де росте одна дитина, повинні бути слова «ніякої винятковості». The publication examines the peculiarities of raising an only child in a family. It is noted that the family is of exceptional importance for the formation of a child's personality. Excessive parental attention, "hothouse conditions" of upbringing, the child's own freedom and the possibility of dialogue with others are some of the key aspects of the normal development of the only child in the family. The law for every single-child family should be the words "no exclusivity."
Опис
Ключові слова
сімейне виховання, сім’я, виховання дитини, магістерські роботи, family education, family, child education, master's theses
Цитування
Гончарова О. Особливості виховання єдиної дитини у сім’ї / О. Гончарова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 12.