Педагогічні університети і безперервна педагогічна освіта

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»
Анотація
У статті розглянуті педагогічні університети і безперервна педагогічна освіта. В статье рассмотрены педагогические университеты и непрерывное педагогическое образование. The article deals with pedagogical universities and continuing pedagogical education.
Опис
Ключові слова
педагогічні університети, безперервна педагогічна освіта, учительські кадри, модернізація, педагогические университеты, непрерывное педагогическое образование, учительские кадры, модернизация, pedagogical universities, continuing pedagogical education, teaching staff, modernization
Цитування
Култаєва М. Д. Педагогічні університети і безперервна педагогічна освіта / М. Д. Култаєва // Післядипломна освіта Дніпропетровщини: історія та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Дніпро, 17 груд. 2019 р. / Дніпр. акад. неперерв. освіти ; [редкол.: В. В. Сиченко, К. М. Романенко]. – Дніпро : ДАНО, 2019. – С. 177–181.