Раціональне харчування – запорука збереження і зміцнення здоров’я

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджується вплив раціонального харчування, який є запорукою збереження і зміцнення здоров’я. Исследуется влияние рационального питания, которое является залогом сохранения и укрепления здоровья. The influence of a balanced diet, which is the key to maintaining and strengthening health, is investigated.
Опис
Ключові слова
здоров'язбереження, рацiональне харчування, раціон дорослих людей, збалансованість, студентські роботи, здоровьесбережение, рациональное питание, рацион взрослых людей, сбалансированность, студенческие работы, health saving, balanced diet, balanced diet, balance, student work
Цитування
Щербак І. М. Раціональне харчування – запорука збереження і зміцнення здоров’я / І. М. Щербак, Д. В. Кічка, Т. В. Моденко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 494–496.