Інтегрований підхід до розвитку вокальних вмінь майбутніх вчителів музичного мистецтва як наукова проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються особливості та етапи формування вокальних умінь за допомогою інтегрованого підходу на заняттях постановки голосу. Досліджено зміст вокально-виконавських умінь майбутнього музиканта, виявлено їх значення для музичної освіти й виховання студентів. В статье рассматриваются особенности и этапы формирования вокальных умений с помощью интегрированного подхода на занятиях постановки голоса. Исследовано содержание вокально-исполнительских умений будущего музыканта, определено их значение для музыкального образования и воспитания студентов. The article deals with the features and stages of vocal skills formation with the help of an integrated approach to voice training. The content of vocal and performing qualities of the future musician is investigated, their importance for music education and upbringing of students is revealed.
Опис
Ключові слова
інтеграція, вокальні вміння, майбутні вчителі, професійна підготовка, інтегрований підхід, методи, студентські роботи, интеграция, будущие учителя, вокальные умения, профессиональная подготовка, интегрированный подход, методы, студенческие работы, integration, vocal skills, future teachers, professional training, integrated approach., student work, methods
Цитування
Хантулі Д. Н. Інтегрований підхід до розвитку вокальних вмінь майбутніх вчителів музичного мистецтва як наукова проблема / Д. Н. Хантулі, О. В. Васильєва // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 233–238.