МОВНА ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СВІТЛІ ВИМОГ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті узагальнено зміст поняття “мовна особистість”; названо об’єктивні та суб’єктивні чинники, що впливають на становлення мовної особистості учителя початкової школи; обґрунтовано доцільність аналізу сутності мовної особистості для навчання майбутніх учителів нової української школи, проблеми формування мовної особистості майбутніх учителів у контексті сучасної лінгводидактики. “Linguistic personality” concept is generalized in the article; objective and subjective factors that influence linguistic personality formation of a primary school teacher are stated; expediency of linguistic personality concept essence is substantiated for training of the future new Ukrainian school teachers, problems of linguistic personality formation of future teachers in the scope of modern linguodidactics.
Опис
Ключові слова
мовна особистість, учитель початкової школи, мовна свідомість, мовна здатність, мовні знання, комунікативні вміння, комунікативна компетентність, формування мовної особистості, linguistic personality, primary school teacher, linguistic conscience, linguistic ability, linguistic knowledge, communication skills, communication competence, linguistic personality formation
Цитування
Чернушенко Н. М. Мовна особистість учителя початкової школи у світлі вимог модернізації освіти ХХІ століття / Н. М. Чернушенко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 312–316.