Освітня історія Слобожанщини: імпульси для сьогодення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Луганський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Анотація
Культурна інтеграція і збереження національної ідентичності є об’єктивною реальністю сучасного життя, саме тому історичний досвід такого збереження сприяє розумінню глибинних підвалин сучасних культурних і освітніх процесів. Культурная интеграция и сохранение национальной идентичности является объективной реальностью современной жизни, поэтому исторический опыт такого сохранения способствует пониманию глубинных основ современных культурных и образовательных процессов. Cultural integration and preservation of national identity is an objective reality of modern life, therefore, the historical experience of such preservation contributes to the understanding of the deep foundations of modern cultural and educational processes.
Опис
Ключові слова
філософія освіти, глобалізація, освітня історія Слобожанщини, культурна інтеграція, збереження національної ідентичності, философия образования, глобализация, образовательная история Слобожанщины, культурная интеграция, сохранение национальной идентичности, philosophy of education, globalization, educational history of Slobozhanshchina, cultural integration, preservation of national identity
Цитування
Радіонова Н. В. Освітня історія Слобожанщини: імпульси для сьогодення / Н. В. Радіонова // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, 20 трав. 2020 р. /Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; [редкол.: С. О. Сисоєва (голов. ред.) та ін.].  – Біла Церква : Авторитет, 2020. – С. 175–176.