ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Electronic Scientific and Practical Journal "WayScience"
Анотація
У публікації розглянуто використання казкотерапії в освітньому процесі початкової школи. Казкотерапія – це здоров’язберігаюча технологія, яку використовують під час освітнього процесу, завдяки чому відбувається формування ключових компетентностей молодших школярів. Зазначено, що казкотерапія допомагає розшифрувати знання про світ та взаємовідносини в ньому, а також максимально психологічно розвантажити дитину, зменшити агресивність, розкрити внутрішній потенціал, пробудити душу, підвищити свідомість подій, отримати знання про закони життя та подолати різні кризові моменти дитинства. The publication examines the use of fairy-tale therapy in the educational process of primary school. Fairytale therapy is a health-preserving technology used during the educational process, thanks to which the key competencies of younger schoolchildren are formed. It is noted that fairy-tale therapy helps to decipher knowledge about the world and relationships in it, as well as psychologically relieve the child as much as possible, reduce aggressiveness, reveal inner potential, awaken the soul, increase awareness of events, gain knowledge about the laws of life and overcome various crisis moments of childhood.
Опис
Ключові слова
казкотерапія, освітній процес, початкова школа, діти молодшого шкільного віку, fairy tale therapy, educational process, primary school, children of primary school age
Цитування
Шишенко В. О. Використання казкотерапії в освітньому процесі початкової школи / В. О. Шишенко, А. В. Гончаренко // Importance of Soft Skills for Life and Scientific Success : Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Internet Conference, Dnipro, Ukraine, March 7–8, 2024. – Dnipro, 2024. – Pp. 229.