ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ЗАСОБІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНЯ ДО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Проведено аналіз онлайн-засобів, що можуть бути використані для формування позитивного ставлення учнів до навчання. Розглянуто такі засоби, як онлайн-вікторини, гейміфіковані та інтерактивні вправи. Аргументовано ефективність використання онлайн-засобів для формування позитивного ставлення учнів до навчання. Completed an analysis of online tools that can be used to form a positive attitude of students to studying. Investigated tools such as online quizzes, gamified and interactive exercises. Proved the effectiveness of using online tools to form a positive attitude of students to studying.
Опис
Ключові слова
онлайн-вікторини, гейміфікація, інтерактивні вправи,, позитивне ставлення до навчання, оnline quizzes, gamification, interactive exercises, positive attitude to studying
Цитування
Олефіренко Н. В. Використання онлайн-засобів для формування позитивного ставлення учнів до навчання / Н. В. Олефіренко, О. В. Богомаз // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022 – С. 150–152.