Григорій Сковорода, його філософія виховання щасливої людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто погляди та ідеї виховання щасливої людини в педагогічній спадщині Г. Сковороди. Йому притаманна була специфіка проведення виховання народу в природніх умовах, зближення до матерії і виховання, що поширювало ідею праці, як провідного чинника запоруки успішності людини. Єднання з природою дозволяє людині збагнути справжню свободу. В своєрідному вихованні є своя особливість, глибоке осмислення краси та людського спілкування, єднання з щільною енергією природи. The article deals with the views and ideas of educating a happy person in the pedagogical heritage of H. Skovoroda. It was inherent in the specificity of conducting education of the people in natural conditions, rapprochement to matter and education, which spread the idea of work as a leading factor in the of human success. Unity with nature allows a person to understand true freedom. This kind of education has its own peculiarity, a deep comprehension of beauty and human communication, unity with the dense energy of of nature.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, Г. С. Сковорода, філософія виховання, pedagogical heritage, pedagogical ideas, H. S. Skovoroda, philosophy of education
Цитування
Науменко А. Григорій Сковорода, його філософія виховання щасливої людини / А. Науменко, Т. Собченко, В. Ворожбіт-Горбатюк // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 66–69.