Освіта як чинник національного самоствердження України: історія і сучасність (на матеріалі Слобожанщини)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України
Анотація
Тези присвячено освіті як чиннику національного самоствердження України. Тезисы посвящены образованию как фактору национального самоутверждения Украины. The theses are devoted to education as a factor of national self-affirmation of Ukraine.
Опис
Ключові слова
освіта, національне самоствердження, суспільство, образование, национальное самоутверждение, общество, education, national self-affirmation, society
Цитування
Радіонова Н. В. Освіта як чинник національного самоствердження України: історія і сучасність (на матеріалі Слобожанщини) / Н. В. Радіонова // Практична філософія і Нова українська школа : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 трав. 2019 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: С. О. Сисоєва (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2019. – С. 19–21.