ПРОФІЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Анотація
У публікації розглянуто профілактику плоскостопості у дітей старшого дошкільного віку. Стопа є фундаментом тіла людини, опорою, тому порушення цього фундаменту відображається на формуванні підростаючого організму і порушує властиві три основні функції: ресорну, балансування та проштовхування. Плоскостопість – це деформація стопи, що характеризується сплощенням її склепіння. Зазначено, що своєчасна діагностика плоскостопості і проведення профілактично-лікувальних заходів сприяє підвищенню ефективності у вирішенні поставлених задач. Спеціальні тренажери та устілки сприяють підвищенню рухливості у суглобах, укріпленню м’язів стопи і гомілки. Комплекси вправ, які спрямовані на профілактику плоскостопості потребують постійного тривалого комплексного застосування. При сумісних зусиллях вихователів закладів дошкільної освіти та батьків можна досягти певних результатів щодо поліпшення стану стопи дитини. The publication discusses the prevention of flat feet in children of older preschool age. The foot is the foundation of the human body, a support, therefore the violation of this foundation is reflected in the formation of the growing organism and disrupts the inherent three main functions: spring, balancing and pushing. Flat feet is a deformation of the foot characterized by flattening of its arch. It is noted that the timely diagnosis of flat feet and the implementation of preventive and therapeutic measures contribute to increasing the efficiency in solving the tasks. Special simulators and insoles contribute to increasing the mobility of the joints, strengthening the muscles of the foot and lower leg. Complexes of exercises aimed at the prevention of flat feet require constant and long-term complex application. With joint efforts of preschool teachers and parents, certain results can be achieved in improving the condition of the child's foot.
Опис
Ключові слова
плоскостопість, профілактика, діти старшого дошкільного віку, flat feet, prevention, children of older preschool age
Цитування
Білаш О. Профілактика плоскостопості у дітей старшого дошкільного віку / О. Білаш, А. Пономар, Н. Рудічєва // Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ, 2020. – С. 27–30.