Сковородинівська традиція як щеплення від спокус тоталітаризму

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
Анотація
Академічна спільнота, в певному сенсі, має забезпечувати індивіду (учню, студенту, викладачу) той рівень свободи, який включає в себе всі громадські, економічні, культурні та суспільні права. Ця спільнота сприяє переходу до нової світоглядної орієнтації, пом’якшуючи загрози з боку нігілізму, який з’являється у ситуації світоглядного плюралізму. Академическое сообщество, в определенном смысле, должно обеспечивать индивиду (ученику, студенту, преподавателю) тот уровень свободы, который включает в себя все общественные, экономические и культурные права. Это сообщество способствует переходу к новой мировоззренческой ориентации, смягчая угрозы со стороны нигилизма, который появляется в ситуации мировоззренческого плюрализма. The academic community, in a certain sense, must provide an individual (pupil, student, teacher) with that level of freedom, which includes all social, economic and cultural rights. This community contributes to the transition to a new worldview orientation, mitigating the threats from nihilism that appears in a situation of worldview pluralism.
Опис
Ключові слова
якість освіти, сковородинівська традиція, тоталітаризм, українське суспільство, модернізація освіти, Сковорода Г., качество образования, сковородиновская традиция, тоталитаризм, украинское общество, модернизация образования, the quality of education, H. Skovoroda's traditions, totalitarianismukrainian society, ukrainian society, modernization of education, Skovoroda H.
Цитування
Радіонова Н. В. Сковородинівська традиція як щеплення від спокус тоталітаризму / Н. В. Радіонова // Європейські антитоталітарні культурні практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. в рамках проєкту "Європейські антитоталітрні практики" програми Erasmus+ напряму Jean Monnet 599704-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE, Чернігів, 26-27 черв. 2020 р., платформа ZOOM / Ін-т філософії Нац. акад. наук України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : Десна Поліграф, 2020. – С. 161–162.