ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА МІЖУРЯДОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 1996–1997 РР.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009-12-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Анотація
Зміни та доповнення до консолідованих договорів про створення Євросоюзу були розглянуті на Міжурядовій конференції (далі МУК) держав-членів ЄС, що почалася 29 березня 1996 р. в італійському місті Турині і продовжувала свою роботу до червня 1997 р. Проект договору, підготовлений роботою конференції, в цілому був схвалений у червні 1997 р. на сесії Європейської ради в Амстердамі і став новою цеглиною в будівництві Євродому. Аналіз позиції правлячої еліти Великої Британії – країни, яка виконувала роль "фільтру" в прийнятті рішень стосовно перспектив інтеграції, вказуючи на перестороги від участі в тотальних процесах європейського будівництва, на МУК 1996 – 1997 рр. є проблемою даної наукової розвідки. Изменения и дополнения к консолидированным договорам о создании Евросоюза были рассмотрены на Межправительственной конференции (далее МУК) государств-членов ЕС, которая началась 29 марта 1996 в итальянском городе Турине и продолжала свою работу в июне 1997 Проект договора, подготовленный работой конференции, в целом был одобрен в июне 1997 г. на сессии Европейского совета в Амстердаме и стал новым кирпичом в строительстве Евродома. Анализ позиции правящей элиты Великобритании - страны, которая выполняла роль "фильтра" в принятии решений относительно перспектив интеграции, указывая на предостережения от участия в тотальных процессах европейского строительства, на МУК 1996 - 1997 гг. является проблемой данной научной разведки.
Опис
Ключові слова
Європейський Союз, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Маастрихтський договір, Міжурядова конференція держав-членів ЄС, Економічний і валютний союз, Західноєвропейський Союз, Європейська система безпеки та оборони, концепція «Європа за вибором», Европейский Союз, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Маастрихтский договор, Межправительственная конференция государств-членов ЕС, Экономический и валютный союз, Западноевропейский союз, Европейская система безопасности и обороны, концепция «Европа по выбору», the European Union, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Maastricht Treaty, the Intergovernmental Conference of the EU Member States, the Economic and Monetary Union, the Western European Union, the European Security and Defense System, the concept «Europe of choice»
Цитування
Ямпольська Л. М. Велика Британія та проблеми реформування Європейського Союзу на Міжурядовій конференції 1996–1997 рр. / Л. М. Ямпольська // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали V Всеукр. наук. конф., м. Тернопіль, 23–24 груд. 2009 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Ч. 2. – С. 42–46.