Філософсько-освітні інтенції в творчості Григорія Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті обґрунтовано думку про те, що філософсько-освітня спадщина Г. Сковороди є тим змістотворчим структурним елементом, що має принципове значення для осмислення освітніх процесів, з якими констатується сучасний вітчизняний освітній простір. Майже кожен твір Григорія Сковороди – це глибоко філософські роздуми над темою вічності й мінливості, любові, добра і краси. В статье обосновано мнение о том, что философско-образовательное наследие Г. Сковороды является тем содержательным структурным элементом, который имеет принципиальное значение для осмысления образовательных процессов, с которыми констатируется современное отечественное образовательное пространство. Почти каждое произведение Григория Сковороды – это глубоко философские размышления над темой вечности и превратности, любви, добра и красоты. The article substantiates the opinion that philosophical and educational heritage of G. Skovoroda is the essential structural element for comprehension of educational processes, with which the modern domestic educational space is stated. Almost every work of Grigory Skovoroda is a deeply philosophical reflection on the theme of eternity and transformation, love, goodness and beauty.
Опис
Ключові слова
філософсько-освітні інтенції, Сковорода Г. С., педагогічні погляди, філософська педагогіка, философско-образовательные интенции, педагогические взгляды, философская педагогика, philosophical and educational intentions, Skovoroda G. S., pedagogical views, philosophical pedagogy
Цитування
Радіонова Н. В. Філософсько-освітні інтенції в творчості Григорія Сковороди / Н. В. Радіонова // Новий колегіум. – 2019. – № 4 (98). – С. 35–38.