ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА. ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ CLASSROOM.GOOGLE.COM ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Основа
Анотація
В статті розглянуто переваги у дистанційному навчанні Google-клас для вчителів-філологів. У дистанційному навчанні можна використовувати різноманітні методи надання освітньої інформації. Проаналізовано форму дистанційного навчання Classroom.google.com або Google-клас. У сервісі можна створювати курси, а потім давати завдання та перевіряти їх. Вхід можна здійснити через електронну пошту сервісу Google. Користувачем може бути будь-яка людина, що використовує Google і зареєструвала в ньому електронну пошту. Зайти в програму можна з будь-якого пристрою (комп’ютер, ноутбук, планшет, мобільний телефон). Програма суттєво економить час учителів, спрощує організацію освітнього процесу в дистанційному режимі та комунікацію з учнями, бо розрахована на зворотний зв’язок. В статье рассмотрены преимущества в дистанционном обучении Google-класс для учителей-филологов. В дистанционном обучении можно использовать различные методы предоставления образовательной информации. Проанализирована форма дистанционного обучения Classroom.google.com или Google-класс. В сервисе можно создавать курсы, а потом давать задания и проверять их. Вход можно осуществить через электронную почту сервиса Google. Пользователем может быть любой человек, использующий Google и зарегистрировав в нем электронную почту. Зайти в программу можно с любого устройства (компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон). Программа существенно экономит время учителей, упрощает организацию образовательного процесса в дистанционном режиме и коммуникацию с учениками, потому-что рассчитана на обратную связь. This article looks at the benefits in distance learning of Google Classroom for language teachers. Different methods of providing educational information can be used in distance learning. The form of distance learning Classroom.google.com or Google-Classroom is analysed. In the service, courses can be created and then assignments can be given and checked. Logging in can be done via Google service email. Anyone who uses Google and has registered an email with it can be a user. You can log in to the programme from any device (computer, laptop, tablet, mobile phone). The programme saves teachers a lot of time, simplifies the organization of the educational process in distance mode and communication with students, because it is designed for feedback.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, інформаційні технології, онлайн-заняття, освітні технології, дистанционное обучение, информационные технологии, онлайн-занятия, образовательные технологии, distance learning, information technology, online classes, educational technology
Цитування
Румянцева-Лахтіна О. О. Дистанційна освіта. Переваги освітньої платформи Classroom.google.com для вчителів-філологів / О. О. Румянцева-Лахтіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 13–15 (593–595). – С. 6–10 : іл.