Комп’ютерне моделювання як метод наукового пізнання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто комп'ютерне моделювання, яке відкриває широкі можливості для усвідомлення зв'язку цифрових технологій на лише з системою шкільних дисциплін, а й з реальним цифровізованим життям. Комп'ютерні моделі використовуються для демонстрації різних явищ, процесів. Дослідження таких моделей об'єктів, процесів і явищ надає змоги не тільки освоїти певний навчальний матеріал, а й опанувати вміння ставити проблемні запитання, прогнозувати результати дослідження, використовувати новітні засоби ІКТ для проведення обчислювальних експериментів. The article considers computer modeling, which opens up wide opportunities for understanding the connection of digital technologies not only with the system of school disciplines, but also with real digitalized life. Computer models are used for demonstration of various phenomena and processes. The study of such models of objects, processes and phenomena allows not only to master certain educational material, but also master the ability to ask problematic questions, predict the results of research, use the latest ICT tools to conduct computational experiments.
Опис
Ключові слова
комп’ютерне моделювання, цифрові технології, computer simulation, digital technologies
Цитування
Ямпольский В. Комп’ютерне моделювання як метод наукового пізнання / В. Ямпольский, В. Андрієвська // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 166–168.