Соціально-психологічні аспекти розвитку персоналу в сучасній організації

dc.contributor.authorХлєбніков, С. О.
dc.date.accessioned2024-03-01T14:46:10Z
dc.date.available2024-03-01T14:46:10Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі розглянуто соціально-психологічні методи розвитку персоналу, розкрито підходи до управління, засновані на психолого-поведінковому аналізі, обґрунтовано соціально-психологічні умови розвитку персоналу. Проблемно-орієнтовний аналіз проблеми дослідження зумовив розробку системи удосконалення управління розвитком персоналу на соціально-психологічних засадах та модель удосконалення управління розвитком персоналу організації. The work examines social-psychological methods of personnel development, discloses management approaches based on psychological-behavioral analysis, substantiates the social-psychological conditions of personnel development. The problem-oriented analysis of the research problem led to the development of a system for improving the management of personnel development on social and psychological grounds and a model for improving the management of the organization's personnel development.
dc.identifier.citationХлєбніков С. О. Соціально-психологічні аспекти розвитку персоналу в сучасній організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / С. О. Хлєбніков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 61 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14207
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectуправління персоналом
dc.subjectадаптація
dc.subjectмотивація
dc.subjectсоціально-психологічний клімат
dc.subjectконфліктологічна компетентність
dc.subjectpersonnel management
dc.subjectadaptation
dc.subjectmotivation
dc.subjectsocio-psychological climate
dc.titleСоціально-психологічні аспекти розвитку персоналу в сучасній організації
dc.title.alternativeSocial and Psychological Aspects of Staff Development in a Modern Organization
dc.typeOther
Файли
Колекції