Соціально-психологічні аспекти розвитку персоналу в сучасній організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто соціально-психологічні методи розвитку персоналу, розкрито підходи до управління, засновані на психолого-поведінковому аналізі, обґрунтовано соціально-психологічні умови розвитку персоналу. Проблемно-орієнтовний аналіз проблеми дослідження зумовив розробку системи удосконалення управління розвитком персоналу на соціально-психологічних засадах та модель удосконалення управління розвитком персоналу організації. The work examines social-psychological methods of personnel development, discloses management approaches based on psychological-behavioral analysis, substantiates the social-psychological conditions of personnel development. The problem-oriented analysis of the research problem led to the development of a system for improving the management of personnel development on social and psychological grounds and a model for improving the management of the organization's personnel development.
Опис
Ключові слова
управління персоналом, адаптація, мотивація, соціально-психологічний клімат, конфліктологічна компетентність, personnel management, adaptation, motivation, socio-psychological climate
Цитування
Хлєбніков С. О. Соціально-психологічні аспекти розвитку персоналу в сучасній організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / С. О. Хлєбніков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 61 с. : табл. + дод.
Колекції