РОЛЬ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК У ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерська робота на тему «Роль наочності на уроках англійської мови у процесі формування граматичних навичок школярів середніх класів за умов дистанційного навчання» була виконана через необхідність поглибити знання з методики викладання англійскої мови. Метою і завданням цієї роботи є аналіз досліджень, науково-педагогічної літератури та виявлення ефективності використання засобів наочності для формування граматичних навичок в учнів середніх класів на уроках англійської мови за умов дистанційного навчання. The master's thesis on the topic "The role of visuals in English language lessons in the process of forming grammar skills in secondary school students while distance learning" was carried out due to the need to deepen knowledge of English teaching methods. The thesis is aimed at the revealing the effectiveness of using visual aids in order to form grammar skills in English language lessons in secondary school students while distance learning.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, синхронне навчання, асинхронне навчання, граматичні навички, рецептивні граматичні навички, репродуктивні граматичні навчики, наочність, засоби наочності, граматичне явище, граматична структура, distance learning, synchronous learning, asynchronous learning, grammar skills, receptive grammar skills, reproductive grammar skills, visuals, visual aids, grammatical phenomenon, grammatical structure
Цитування
Діхтяр К. М. Роль наочності на уроках англійської мови у процесі формування граматичних навичок у школярів середніх класів за умов дистанційного навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / К. М. Діхтяр ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 92 с. : дод.
Колекції