Інформаційно-цифрова компетентність майбутніх учителів іноземних мов

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано інформаційно-цифрова компетентність майбутніх учителів іноземних мов. В статье проанализирована информационно-цифровая компетентность будущих учителей иностранных языков. The article analyzes the information and digital competence of future teachers of foreign languages.
Опис
Ключові слова
інформаційно-цифрова компетентність, майбутній вчитель, іноземні мови, аспірантські роботи, информационно-цифровая компетентность, будущий учитель, иностранные языки, аспирантские работы, information digital competence, future teacher, foreign languages, postgraduate work
Цитування
Черненко А. В. Інформаційно-цифрова компетентність майбутніх учителів іноземних мов / А. В. Черненко // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 94–95.