Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5827
Title: Інформаційно-цифрова компетентність майбутніх учителів іноземних мов
Other Titles: Информационно-цифровая компетентность будущих учителей иностранных языков
Information and digital competence of future teachers of foreign languages
Authors: Черненко, А. В.
Chernenko, А.
Keywords: інформаційно-цифрова компетентність
майбутній вчитель
іноземні мови
аспірантські роботи
информационно-цифровая компетентность
будущий учитель
иностранные языки
аспирантские работы
information digital competence
future teacher
foreign languages
postgraduate work
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Черненко А. В. Інформаційно-цифрова компетентність майбутніх учителів іноземних мов / А. В. Черненко // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 94–95.
Abstract: У статті проаналізовано інформаційно-цифрова компетентність майбутніх учителів іноземних мов. В статье проанализирована информационно-цифровая компетентность будущих учителей иностранных языков. The article analyzes the information and digital competence of future teachers of foreign languages.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5827
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Черненко А. В..pdf667.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.