Полігранна філологія без кордонів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Видавництво Іванченка І. С.
Анотація
Колективна монографія присвячена багатогранній науковій постаті професора Т. А. Космеди з нагоди її 65-літнього ювілею. У праці вміщено дослідження однодумців, колег, учнів і послідовників, що висвітлюють широке коло наукових інтересів ювілярки та присвячені актуальним напрямам сучасної лінгвістики. Для науковців, викладачів і здобувачів закладів вищої освіти. The collective monograph is devoted to the versatile scientific figure of Professor T. Kosmeda on the occasion of her 65th anniversary. The paper contains scientific developments of like-minded people, colleagues, students and followers, that cover a wide range of scientific interests of T. Kosmeda and are devoted to current areas of modern linguistics. The monograph is for scientists, teachers and applicants for higher education.
Опис
Ключові слова
Т. А. Космеда, лінгвістика, мовна особистість, ономастика, лінгвістична аксіологія, комунікативно-мовна компетенція, монографія, T. Kosmeda, linguistics, linguistic personality, onomastics, linguistic axiology, communicative and linguistic competence, monograph
Цитування
Полігранна філологія без кордонів : кол. моногр. : до 65-літнього ювілею проф. Т. А. Космеди / [відп. ред.: Т. Ф. Осіпова, Н. В. Піддубна, О. В. Халіман]. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2022. – 629 с. : портр.