Проблеми інформаційної безпеки освітнього середовища в сучасних умовах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ; Рівненський державний гуманітарний університет
Анотація
У статті розглянуто проблеми інформаційної безпеки в освітній діяльності. Визначено шляхи забезпечення кібербезпеки в освітній діяльності: впровадження в освітній процес навчальних курсів, тренінгів, дистанційних курсів, підготовка навчальних посібників, методичних рекомендацій тощо. В статье рассмотрены проблемы информационной безопасности в образовательной деятельности. Определены пути обеспечения кибербезопасности в образовательной деятельности: внедрение в образовательный процесс учебных курсов, тренингов, дистанционных курсов, подготовка учебных пособий, методических рекомендаций и т. п. In the article, we discuss has a clear view of the problem of information security in the field of education. The ways of providing cybersecurity in the educational activity are defined: implementation of educational courses, workshops, distance courses, preparation of training manuals, methodological recommendations, etc. in the educational process.
Опис
Ключові слова
цифрове громадянство, критичне мислення, кібербезпека, цифровое гражданство, критическое мышление, кибербезопасность, digital citizenship, critical thinking, cyberattack
Цитування
Москаленко В. В. Проблеми інформаційної безпеки освітнього середовища в сучасних умовах / В. В. Москаленко, С. О. Доценко, В. В. Лебедєва // Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали XІІІ Всеукр. наук.-практ.конф., Рівне, 18 лист. 2020 р. : [у 4-х ч] / Рівен. держ. гуманитар. ун-т [та ін.]. – Рівне : РВВ РДГУ, 2020 – Ч.1. – С 14–15.