Креативне мислення у підготовці майбутніх дизайнерів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто креативне мислення у підготовці майбутніх дизайнерів. Процес дизайну є діяльністю, у якій суб‘єкт дизайну всебічно використовує різноманітні способи мислення – абстрактне, образне, інспіративне, інтуїтивне і обов‘язково креативне мислення. Креативне мислення у дизайні виражається у комплексному застосуванні різних форм мислення і має суттєві характеристики наукового мислення. The article deals with the issues of creative thinking in the training of future designers. The design process is an activity in which the subject of designing comprehensively uses a variety of ways of thinking – abstract, figurative visual-figurative, intuitive and necessarily creative thinking. Creative thinking in design is expressed in complex application of various forms of thinking and has essential features of scientific thinking.
Опис
Ключові слова
дизайн-освіта, креативне мислення, підготовка дизайнерів, design education, creative thinking, training of designers
Цитування
Чжао Цянь. Креативне мислення у підготовці майбутніх дизайнерів / Чжао Цянь // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 35–37.