ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ИГРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
Представлена авторская методика диагностики игровой компетентности. Игровая компетентность определяется как система внутренних ресурсов, к которой обращается человек с целью наилучшего уравновешивания своей индивидуальности с внешними условиями социального окружения на основе положительных эмоций – интереса и радости, часто их аффективного проявления, сопровождающегося напряжением или возбуждением. Формирование игровой компетентности предполагает развитие игривости как актуального личностного свойства в современном мире геймификации. Представлено ​​авторську методику діагностики ігрової компетентності. Ігрова компетентність визначається як система внутрішніх ресурсів, до якої звертається людина з метою найкращого зрівноважування своєї індивідуальності з зовнішніми умовами соціального оточення на основі позитивних емоцій – інтересу і радості, часто їх афективного прояву, що супроводжується напругою або збудженням. Формування ігрової компетентності передбачає розвиток грайливості як актуальної особистісної властивості в сучасному світі гейміфікації. he article highlights that in the process of formation of a child's personality the leading role belongs to the family as the first institution of socialization. Game competence is defined as a system of internal resources, which an individual turns to for the purpose of the best possible balancing of his or her іndividuality with external conditions of the social environment on the basis of positive emotions - interest and joy, often their affective manifestation accompanied by tension or excitement. Formation of play competence implies development of playfulness as an actual personal property in The modern world of gamification.
Опис
Ключові слова
диагностическая методика, игровая компетентность, опросник, діагностична методика, ігрова компетентність, опитувальник, diagnostic technique, play competence, questionnaire
Цитування
Гордиенко-Митрофанова И. В. Диагностическая методика игровой компетентности / И. В. Гордиенко-Митрофанова, Ю. А. Кобзева, И. А. Зуев, С. Л. Саута // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко (голова) та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 26–28.