Психологічний супровід студентів педагогічного ВНЗ : психотренінг розвитку ціннісно-смислової сфери

dc.contributor.authorСосніхіна, С. Є.
dc.date.accessioned2019-01-16T12:54:25Z
dc.date.available2019-01-16T12:54:25Z
dc.date.issued2017-04-11
dc.description.abstractТези присвячені актуальній проблемі психологічного супроводу студентів у межах навчально-виховного процесу педагогічного ВНЗ. Розглянуто психологічні механізми реалізації ціннісно-смислової сфери. Основна увага зосереджена на розвитку та корекції ціннісно-смислової сфери сучасної студентської молоді. Запропоновано психотренінгове авторське заняття «Візуалізація мрій». Тезисы посвящены актуальной проблеме психологического сопровождения студентов в рамках учебно-воспитательного процесса педагогического вуза. Рассмотрены психологические механизмы реализации ценностно-смысловой сферы. Основное внимание сосредоточено на развитии и коррекции ценностно-смысловой сферы современной студенческой молодежи. Предложено психотренинговое авторское занятие «Визуализация желаний». The article depicts the actual problem of students’ psychological support in educational process of pedagogical universities. The psychological mechanisms of realization of value-sense sphere have been revealed. The development and correction of modern students’ value-sense sphere have been focused on. The author’s psycho-training class «Visualization of drreams» has been offered.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСосніхіна С. Є. Психологічний супровід студентів педагогічного ВНЗ : психотренінг розвитку ціннісно-смислової сфери / С. Є. Сосніхіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 303–305.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1977
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издатuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихотренінгuk_UA.UTF-8
dc.subjectціннісно-смислова сфераuk_UA.UTF-8
dc.subjectсистема цінностейuk_UA.UTF-8
dc.subjectцінностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectвізуалізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентиuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспірантські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихотренингuk_UA.UTF-8
dc.subjectценностно-смысловая сфераuk_UA.UTF-8
dc.subjectсистема ценностейuk_UA.UTF-8
dc.subjectценностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвизуализацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентыuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспирантские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectpsycho-traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectvalue-sense sphereuk_UA.UTF-8
dc.subjectsystem of valuesuk_UA.UTF-8
dc.subjectvaluesuk_UA.UTF-8
dc.subjectvisualizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectpost-graduate worksuk_UA.UTF-8
dc.titleПсихологічний супровід студентів педагогічного ВНЗ : психотренінг розвитку ціннісно-смислової сфериuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПсихологическое сопровождение студентов педагогического вуза : психотренинг развития ценностно-смысловой сферыuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePsychological accompaniment of students of pedagogical high school : psychotraining development of value-semantic sphereuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Сосніхіна С. Є. .pdf
Розмір:
1.45 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: