Інтер’єр житлового приміщення в стилі Лофт: його характерні риси та особливості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В даній статті визначені особливості стилю лофт у житлових приміщеннях. Виділені характерні риси житлового приміщення у даному стильовому напрямку. Виявлена специфіка інтер'єру житла з позиції психологічного сприйняття та соціальної необхідності. В данной статье определены особенности стиля лофт в жилых помещениях. Выделены характерные черты жилого помещения в данном стилевом направлении. Выявлена специфика интерьера жилья с позиции психологического восприятия и социальной необходимости. This article identifies the features of the loft style in the living space. The characteristic features of a loft-style living space are highlighted. The specifics of the interior of housing from the point of view of psychological perception and social necessity are revealed.
Опис
Ключові слова
лофт, інтер’єрний простір, реновація, переобладнання, організація житла, студентські роботи, интерьерное пространство, реновация, переоборудование, организация жилья, студенческие работы, loft, interior space, renovation, re-equipment, housing organization, student work
Цитування
Рись О. Д. Інтер’єр житлового приміщення в стилі Лофт: його характерні риси та особливості / О. Д. Рись // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 158–162.