Національний мультипредметний тест як альтернатива зовнішньому незалежному оцінюванню: загальний дискурс і проблематика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто мультипредметний тест – нова реальність продиктована подіями, які відбулися на території України в умовах війни. Зазначено, що не дивлячись на складні обставини, позитивні і негативні аспекти, проведення національного мультипредметного тесту є єдиним вирішенням ситуації, яка склалася в умовах війни. Надалі за основу для проведення звичайного зовнішнього незалежного оцінювання буде використано мультитест, принаймні його цифрову складову. The article considers a multi-subject test – a new reality dictated by the events that occurred on the territory of Ukraine during the war. It is noted that despite the difficult circumstances, positive and negative aspects, conducting a national multi-subject test is the only solution to the situation that has developed during the war. In the future, the basis for conducting the usual external independent testing will be used multitest, at least its digital component.
Опис
Ключові слова
мультипредметний тест, зовнішнє незалежне оцінювання, загальний дискурс, проблематика, multisubject test, external independent evaluation, general discourse, issues
Цитування
Басенко О. Національний мультипредметний тест як альтернатива зовнішньому незалежному оцінюванню: загальний дискурс і проблематика / О. Басенко, О. Жерновникова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 17–19.