ЗАПОБІГАННЯ ВЧИТЕЛЕМ ДИТЯЧОЇ ЖОРСТОКОСТІ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (на прикладі повісті В. Железникова “Чучело”)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Анотація
У статті порушено проблему запобігання вчителем дитячої жорстокості як необхідної складової його  інклюзивної  компетентності.  На  сьогодні  виникнення  в  дитячих  та  дорослих  колективах  явищ жорстокості, агресії,  ненависті  не втратили своєї актуальності й набули різних форм прояву. На прикладі аналізу  поведінки  вчительки  з  повісті  В.  Железникова  “Чучело”  автором  здійснено  пошук  розв’язання цієї  проблеми  саме  з  боку  педагога. В  статье  затронута  проблема  предотвращения  детской  жестокости  как  необходимой составляющей  его  инклюзивной  компетентности.  На  сегодня  возникновение  в  детских  и  взрослых коллективах  явлений жестокости,  агрессии,  ненависти  не  потеряли  своей  актуальности  и  приобрели разные  формы  проявления.  На  примере  анализа  поведения  учительницы  из  повести  В.  Железникова “Чучело”  автором  сделан  поиск  путей  решения  этой  проблемы  именно  со  стороны  педагога. We  offered  the  questions  to  discuss  with  students  during  their  work  over  the  story,  and  these  questions also  can  be  put  forward  for  discussion  at  the  pedagogical  councils,  at  parents’  meetings,  during  conducting training  sessions  with  teachers  in  the  system  of  post­graduate  education  in  order  to  develop  their  inclusive competence.
Опис
Ключові слова
дитяча жорстокість, запобігання жорстокості, інклюзівна компетентність учителя, повість В. Железникова “Чучело”, детская жестокость, предотвращения жестокости, инклюзивное компетентность учителя, повесть В. Железникова "Чучело", the  child’s  cruelty, prevention  of  cruelty, ithe  teacher’s  inclusive  competence, a  novel  of  V. Zheleznikov  “Chuchelo”  (“Scarecrow”)
Цитування
Казачінер О. Запобігання вчителем дитячої жорстокості як складова його інклюзивної компетентності (на прикладі повісті В. Железникова “Чучело”) / О. Казачінер // Молодь і ринок. – 2017. – № 11 (154). – С. 51–54. .