ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПОКРАЩЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ЛАНДШАТІВ КРИВОРІЖЖЯ (НАПРИКЛАДІ БУРЩІТСЬКОГО ВІДВАЛУ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Анотація
У статті проаналізовано оптимізаційні заходи на гірничопромислових ландшафтах (наприкладі Бурщітського відвалу). Бурщітський відвал розташований в місті Кривий Ріг, в Інгулецькому районі, поблизу Гданцівки, с. Шевченко, височить над річкою Інгулець. Після складення відвалу розпочалася оптимізація порушених земель за рахунок рекультивації. Рекультивація здійснюється у два етапи: технічний та біологічний. Зазначено, що існує достатня кількість оптимізаційних заходів покращення земель гірничопромислових ландшафтів, наразі рекультивація є головною у відновленні земель, але на жаль рекультивація задіється тільки на окремих територіях Криворіжжя. Бурщітський відвал на сьогодні є повністю рекультивований і користується досить великою популярністю за рахунок туристичних екскурсій. The article analyzes optimization measures for mining landscapes (for example, the Burschit dump). The Burschit dump is located in the city of Kryvyi Rih, in the Ingulets district, near Gdantsivka, village. Shevchenko, rises above the Ingulets River. After the construction of the dump, the optimization of disturbed lands began due to reclamation. Reclamation is carried out in two stages: technical and biological. It is noted that there is a sufficient number of optimization measures to improve the lands of mining landscapes, currently reclamation is the main part of land restoration, but unfortunately, reclamation is used only in certain territories of Kryvorizhye. Today, the Burschit dump is completely rehabilitated and is quite popular due to tourist excursions.
Опис
Ключові слова
гірничопромислові ландшафти, антропогенні ландшафти, відвали, рекультивація, Криворіжжя, mining landscapes, anthropogenic landscapes, waste dumps, reclamation, Kryvorizhye
Цитування
Коптєва Т. С. Оптимізаційні заходи покращення земель гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя (наприкінці Бурщітського відвалу) / Т. С. Коптєва // Розвиток антропогенного ландшафтознавства у ХХІ сторіччі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (з міжнар. участю), Вінниця, 26–27 трав. 2021 р. – Вінниця, 2021. – С. 93–97.