Порадник для професійного педагогічного та наукового зростання освітян

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти
Анотація
Науково-методичний посібник «Порадник для професійного наукового зростання освітян» розроблено на допомогу молодим освітянам всіх рівнів освіти у професійному науковому зростанні. Він відповідає на актуальні питання сьогоднішньої науки: як її здійснювати, якими методами, на якій теоретичниій основі, що є етичним і патріотичним в науці сьогодні, де і як шукати гроші на дослідження, як зберегти здоров’я в умовах навантаження і війни тощо. Посібник розкриває теоретичні і методичні основи сучасних науково-педагогічних досліджень, має практичне значення для аспірантів, молодих викладачів, вчителів, які підвищують кваліфікацію, здійснюють професійне наукове зростання, готують учнів до участі в МАН. Він відбиває зміст І Міжнародної наукової школи молодих науковців сектору безпеки та оборони 3-4 лютого 2022 в НАНГУ та побажання і потреби молодих науковців цивільних ЗВО, ЗЗСО тощо. The scientific and methodological manual "Advisor for professional pedagogical and scientific growth of educators" was developed to help young educators of all levels of education in their professional scientific growth. It answers topical questions of today's science: how to carry out it, by what methods, on what theoretical basis, what is ethical and patriotic in science today, where and how to find money for research, how to maintain health under conditions of stress and war, etc. The manual reveals the theoretical and methodological foundations of modern scientific and pedagogical research, and is of practical importance for graduate students, young teachers, teachers who are improving their skills, carrying out professional scientific growth, and preparing students for participation in the Junior Academy of Sciences. It reflects the content of the First International Scientific School of Young Security and Defence Scientists on 3-4 February 2022 at the National Academy of Sciences of Ukraine and the wishes and needs of young scientists from civilian universities, military schools, etc.
Опис
Ключові слова
педагогічна освіта, наукові дослідження, педагогічні дослідження, педагогічна діяльність, академічна доброчесність, освітній процес, педагогічні працівники, вища школа, teacher education, scientific research, pedagogical research, pedagogical activity, academic integrity, educational process, pedagogical staff, higher education
Цитування
Порадник для професійного педагогічного та наукового зростання освітян : наук.-метод. посіб. / Л. Борисова, Н. Волкова, О. Грабовський [та ін.] ; за ред. О. М. Петровського, І. М. Трубавіної ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Терноп. обл. комун. ін-т післядип. пед. освіти. – Харків ; Тернопіль : [б. в.], 2023. – 301 с.