Формування готовності спортсменів до професійного іншомовного спілкування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто навчання іноземної мови на нефілологічних спеціальностях. Процес формування готовності до професійного іншомовного спілкування відбувається успішно та значно ефективніше, якщо створити відповідні педагогічні умови щодо готовності майбутніх спеціалістів нефілологів до професійного іншомовного спілкування до яких відносяться: сприяння усвідомленню студентами ролі англійської мови в сучасних умовах; реалізація контекстного підходу до навчального процесу; використання форм і методів інтерактивного навчання, сучасних комунікативних методик, тощо. The article examines the teaching of a foreign language in non-philology majors. The process of forming readiness for professional foreign language communication is successful and much more effective if appropriate pedagogical conditions are created for the readiness of future non-philology specialists for professional foreign language communication, which include: promoting students' awareness of the role of the English language in modern conditions; implementation of a contextual approach to the educational process; use of forms and methods of interactive learning, modern communication methods, etc.
Опис
Ключові слова
методика навчання, професійне іншомовне спілкування, англійська мова, спортсмени, teaching methodology, professional foreign language communication, English language, sportsmen
Цитування
Холодняк О. Формування готовності спортсменів до професійного іншомовного спілкування / О. Холодняк, М. Васильєва // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 87–89.