Моральне виховання молодших школярів засобами авторської казки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто застосування авторських казок у процесі морального виховання молодших школярів. Казки, запропоновані авторами для роботи з дітьми молодшого шкільного віку містять у собі знання з основних проблем морального виховання. Це, перш за все, проблеми совісті, добра і зла, вічної любові та відданості, жертовності вміння прощати, сімейних цінностей, любові до близьких та своєї Батьківщини, поваги до пам’яті предків та шанування своїх батьків, послуху, знання традицій свого народу та родини. The article deals with the use of author's fairy tales in the process of moral education of junior schoolchildren. Fairy tales proposed by the authors to work with children of primary school age age contain knowledge on the main problems of moral education. These are, first of all first of all, the problems of conscience, good and evil, eternal love and devotion, sacrifice the ability to forgive, family values, love for loved ones and their homeland, respect for the memory of ancestors and honoring one's parents, obedience, knowledge of the traditions of their people and family.
Опис
Ключові слова
моральне виховання, авторська казка, діти молодшого шкільного віку, moral education, author's fairy tale, children of primary school age
Цитування
Єфименко О. Моральне виховання молодших школярів засобами авторської казки / О. Єфименко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 13.