ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

dc.contributor.authorРибалко, Л. С.
dc.contributor.authorОвсюк, Д. Р.
dc.date.accessioned2023-06-30T10:25:58Z
dc.date.available2023-06-30T10:25:58Z
dc.date.issued2023-03-16
dc.description.abstractУ публікації досліджено педагогічний потенціал позааудиторної роботи у формуванні готовності до професійної самореалізації майбутніх психологів. Позааудиторна робота є складовою частиною освітнього процесу закладів вищої освіти. Зазначено, що позааудиторна робота для здобувача вищої освіти дає можливість спробувати на практиці психодіагностичну або консультативну діяльності, взяти участь у експерименті, розвинути його особистість – комунікативні та професійноважливі якості, здатність аналізувати власні почуття та емоції. Також науково-дослідницький гурток та балінтовська група можуть стати засобом розвитку самостей майбутнього психолога, його готовності до професійної самореалізації, самоосвітньої компетентності. The publication explores the pedagogical potential of extracurricular activities in shaping the readiness for professional self-realisation of future psychologists. Extracurricular work is an integral part of the educational process of higher education institutions. It is noted that extracurricular work for a higher education student provides an opportunity to try psychodiagnostic or counselling activities in practice, to participate in an experiment, to develop his or her personality - communication and professionally important qualities, the ability to analyse their own feelings and emotions. In addition, a research club and a ballet group can become a means of developing the future psychologist's personality, readiness for professional self-realisation, and self-educational competence.
dc.identifier.citationРибалко Л. С. Педагогічний потенціал позааудиторної роботи у формуванні готовності майбутніх психологів до професійної самореалізації / Л. С. Рибалко, Д. Р. Овсюк // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 939–941.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11764
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпозааудиторна робота
dc.subjectпрофесійна самореалізація
dc.subjectмайбутні психологи
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectextracurricular activities
dc.subjectprofessional self-realisation
dc.subjectfuture psychologists
dc.subjecteducational process
dc.titleПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
dc.title.alternativePEDAGOGICAL POTENTIAL OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN FORMING THE READINESS OF FUTURE PSYCHOLOGISTS FOR PROFESSIONAL SELF-REALISATION
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Рибалко Л. С., Овсюк Д. Р. Педагогічний потенціал.pdf
Розмір:
15.72 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: