ВИКОРИСТАННЯ ЄВРООБЛІГАЦІЙ УКРАЇНСЬКИМИ БАНКАМИ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ КАПІТАЛУ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-04-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кам’янець-Подільский національний університет імені Івана Огієнка, ТзОВ «Абетка»
Анотація
Стаття присвячена дослідженню зовнішніх запозичень українських фінансових установ на ринку єврооблігацій. Аналізуються основні показники, що характеризують умови випуску, рівень доходності та визначають ступінь надійності й привабливості єврооблігацій вітчизняних банків. Статья посвящена исследованию внешних заимствований украинских финансовых учреждений на рынке еврооблигаций. Анализируются основные показатели, характеризующие условия выпуска, уровень доходности и определяют степень надежности и привлекательности еврооблигаций отечественных банков. The article is devoted to the research of external borrowings by Ukrainian financial institutions on the Eurobond market. Fundamental indexes that describe the rate of return and determine the reliability and attractiveness of Ukrainian Eurobonds are analyzed.
Опис
Ключові слова
ринок єврооблігацій, банки, обсяги емісії, рейтинг українських єврооблігацій, доходність єврооблігацій, зовнішні запозичення, рынок еврооблигаций, банки, объемы эмиссии, рейтинг украинских еврооблигаций, доходность еврооблигаций, внешние заимствования, Eurobond market, banks, emission, Ukrainian Eurobond rating, Eurobond profitability, external borrowings
Цитування
Олійник О. В. Використання єврооблігацій українськими банками для залучення ресурсів на міжнародних ринках капіталу в посткризовий період / О. В. Олійник, І. В. Сідельнікова // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2013. – Вип. 8. − С. 43−51.