ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет технологій та дизайну
Анотація
Розкриті етапи дизайнерської діяльності та особливості її здійснення, виявлена структура оцінки здібностей студентів до дизайнерської діяльності, а також закономірності їх розвитку в процесі навчання, що визначає успішність дизайнерської діяльності. Раскрыты этапы дизайнерской деятельности и особенности ее осуществления, обнаружена структура оценки способностей студентов к дизайнерской деятельности, а также закономерности их развития в процессе обучения, что определяет успешность дизайнерской деятельности. In the article the stages of design activity and peculiarities of its implementation are revealed, the structure of student’s abilities to design activity is revealed, as well as the regularities of its development in the process of training, which determines the success of design activity.
Опис
Ключові слова
дизайнерська діяльність, студенти, дизайн-проектування, освіта, навчання, компетенції, дизайнерская деятельность, студенты, дизайн-проектирование, образование, обучение, компетенции, design activity, student design, education, training, competencies
Цитування
Григорова Л. С. Особливості підготовки студентів до дизайнерської діяльності / Л. С. Григорова // Актуальні проблеми сучасного дизайну : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23 квіт. 2020 р. / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2020. – Т. 2. – С. 282–285.