Пошук ефективних методів збору та засвоєння інформації: швидкочитання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009-10-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянут пошук більш ефективних методів збору та засвоєння інформації -швидкочитання та ейдетика (розвиток пам’яті). Рассмотрен поиск более эффективных методов сбора и усвоения информации - скорочтение и эйдетика (развитие памяти). The search for more effective methods of collecting and assimilating information - reduction and eidetics (memory development) is considered.
Опис
Ключові слова
інформація, швидкочитання, дослідження, информация, скорочтение, исследование, information, reduction, research
Цитування
Прокопенко А. І. Пошук ефективних методів збору та засвоєння інформації: швидкочитання / А. І. Прокопенко // Методологія сучасних наукових досліджень : матер. VI наук.-практ. конф. молод. вчених, Харків, 30-31 жовт. 2009 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. І. Ф. Прокопенка]. – Харків : ХНПУ, 2009. – С. 64–65.