МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях розкриваються особливості науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, міститься орієнтовний перелік тем курсових робіт зі спеціальних методик, а також представлено вимоги до написання, оформлення, рецензування та захисту курсових робіт. Методичні рекомендації розроблено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, викладачів, наукових керівників курсової роботи за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». The methodological recommendations reveal the peculiarities of research work of of applicants for higher education of the first (bachelor's) level, contains an indicative list of topics of course papers on special methods, as well as requirements for writing, design, review and defense of term papers. The guidelines are designed for students of the first (bachelor's) level, teachers, supervisors of course work in the specialty 016 "Special Education".
Опис
Ключові слова
методика навчання, методика виховання, науково-дослідна робота, курсова робота, методичні рекомендації, teaching methods, educational methods, research work, course work, methodological recommendations
Цитування
Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи зі спеціальних методик навчання і виховання : для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня спец. 016 "Спеціальна освіта" / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: В. Є. Коваленко, Н. В. Науменко, Н. М. Сінопальнікова, А. І. Галій]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 40 с.