ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ПОСТІЙНИХ ЗМІН СИТУАЦІЇ БЕЗПЕКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто психологічну підтримку учнів початкової школи в умовах постійних змін ситуації безпеки. Постійні зміни ситуації безпеки, психологічно виснажують всіх учасників освітнього процесу. Не зважаючи на це, психіка здатна адаптуватися під будьякі складні ситуації. Першим, масштабним випробуванням для України було захворювання на COVID, наразі Україна переживає складну ситуацію, пов’язану з війною. Для психологічної підтримки учнів початкових класів, яку можуть надавати не тільки практичний психолог, а також вчитель, знайомий з правилами надання першої психологічної допомоги, рекомендовано впровадження «психологічної хвилинки», із застосуванням різних технік. The publication deals with the psychological support of elementary school students in the conditions of constant changes in the security situation. Constant changes in the security situation psychologically exhaust all participants in the educational process. Despite this, the psyche is able to adapt to any difficult situations. The first, large-scale test for Ukraine was the disease of COVID, currently Ukraine is experiencing a difficult situation related to the war. For the psychological support of elementary school students, which they can to provide not only a practical psychologist, but also a teacher familiar with the rules of providing psychological first aid, it is recommended to implement a "psychological minute" using various techniques.
Опис
Ключові слова
психологічна підтримка, освітній процес, безпека, студентські роботи, psychological support, educational process, safety, student works
Цитування
Кабанець І. Психологічна підтримка учнів початкової школи в умовах постійних змін ситуації безпеки / І. Кабанець // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 48.